DISCLAIMER

VCC B.V. doet er alles aan om deze website goed te laten functioneren en voortdurend toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor VCC B.V. een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij u niet garanderen dat de website constant toegankelijk is of naar behoren functioneert. VCC B.V. vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

De website van VCC B.V. is met grote zorg samengesteld en we streven ernaar dat alle informatie op de website juist en volledig is. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen. Hierdoor kan VCC B.V. de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet garanderen.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCC B.V. worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

PRIVACY BELEID

Ons privacy beleid
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is elk gegeven over een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat, oftewel naar deze persoon te herleiden is. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres behoort tot de persoonsgegevens.

Als u op de website reageert worden uw e-mailadres, naam en eventueel uw adres en telefoonnummer verwerkt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw reactie te kunnen beantwoorden. Verder worden er, om individuele bezoekers te kunnen onderscheiden, op de homepage ‘cookies’ gebruikt. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie dat op uw computer wordt bewaard. In deze ‘cookies’ worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing in kunt stellen voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief heeft achtergelaten. De gegevens worden niet aan derden doorgespeeld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gevolgd. Deze wet helpt burgers bij het beschermen van hun privacy. De WBP is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van organisaties. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op een andere manier ter beschikking worden gesteld onder deze wet vallen. Op grond van de WBP dient, voordat persoonsgegevens worden verwerkt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld. Ook wordt het doel waarvoor de gegevens worden verzameld meegedeeld (artikel 33). Persoonsgegevens worden dus alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden van het verzamelen/bewaren van de gegevens is aangegeven.

Uw rechten
Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van marketingactiviteiten dan kunt u dit kosteloos aan ons doorgeven. U kunt dit doen door een verzoek te sturen naar VCC B.V.
Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? Dan kunt u dit bij ons navragen door een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen met bijgevoegd een kopie van uw legitimatiebewijs. Wij zijn verplicht om u binnen vier weken een overzicht van uw gegevens aan te leveren.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen, zoals onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

VCC B.V.

VCC B.V. is an international distribution and trading company for plastics raw materials. Combining efficient distribution, long lasting partnerships and a hands-on approach, we are a reliable supplier providing with up-to-date market information, best price and on time delivery, every time.

On our agreements and services / products, our Terms and Conditions apply, these are deposited with the Chamber of Commerce in Rotterdam.

Our Details

VCC B.V.
Dorpsweg 127A
3082 LG Rotterdam
The Netherlands

CONTACT

Tel.:+31(0)104320555
Fax:+31(0)104196746
GSM:+31(0)622409643
E: richard@vccrotterdam.eu

www.redhubvideos.net
https://www. in love with bbws.